สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 12/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 12/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 226 view

S__124723404

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 12/2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม และพระครูวิเทศวีราภรณ์ ฐิตญาโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครชุมชนไทยในเขตซานดิเอโกเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 116 รายการ และทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 61 รายการ รวมทั้งสิ้น 177 รายการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ถวายเครื่องไทยธรรม และเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.thaiembassy.org

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ