สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2567 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2567 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 303 view

messageImage_1714429577455

 

          เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2567 ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิบูลธรรมวิเทศ (บุญเลี้ยง ปุญรกขิโต) เจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มอาสาสมัครในเมืองออเบิร์น โดยตลอดระยะเวลา 3 วันในการให้บริการ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 325 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 184 รายการ รวมทั้งสิ้น 509 รายการ และนอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์ด้วย

          ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2567 และวัดซานฟรานธัมมาราม นครซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567 สามารถสำรองนัดหมายได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ