ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๑ /๒๕๖๕ เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๑ /๒๕๖๕ เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2565

| 1,107 view

ประกาศขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน_สกญ._LA_2565