สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9/2565 ณ วัดไอดาโฮ โพธิ์ไสยาราม เมืองแนมปา รัฐไอดาโฮ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9/2565 ณ วัดไอดาโฮ โพธิ์ไสยาราม เมืองแนมปา รัฐไอดาโฮ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 523 view

5

 

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9/2565 ณ วัดไอดาโฮ โพธิ์ไสยาราม เมืองแนมปา รัฐไอดาโฮ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระสวาท สมอดี เจ้าอาวาสวัดไอดาโฮ โพธิ์ไสยาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มจิตอาสาในรัฐไอดาโฮ ได้รวมตัวกันให้บริการชุมชนไทยและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดเตรียมเอกสาร ก่อนการดำเนินการทำหนังสือเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลด้วย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 71 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 54 รายการ และให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนและนิติกรณ์ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 130 รายการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ