สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 605 view
318756955_524320576396507_1422675855276013449_n
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
 
1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองฯ สำหรับแขกกงสุลต่างประเทศประจำนครลอสแอนเจลิส และเครือข่าย friends of Thailand ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน โดยมีนาง Lourdes Saab Chief of Protocol ของเทศมณฑลนครลอสแอนเจลิส (LA County) เป็นแขกเกียรติยศ
2. วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส พร้อมทั้งผู้แทนจากสมาคม ชมรม และประชาชนเข้าร่วมงาน และช่วงบ่ายได้จัดพิธีถวายบังคมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
3. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองฯ สำหรับชุมชนไทยที่หอประชุม Friendship Auditorium โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 350 คน
 
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสมาคม ชมรม องค์กร และบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกในอนาคต
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ