การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2566

| 1,419 view

PR4-2566_กฐิน

เอกสารประกอบ

1._ประกาศขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน_สกญ._LA_๒๕๖.pdf
2._หลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมบริวารพระกฐินพระราชทาน.pdf
3._หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล_(ประวัติอาชญากรรม)).pdf