สมาคมสตรีอาเซียนในนครลอสแอนเจลิสจัดงาน Flavors of ASEAN

สมาคมสตรีอาเซียนในนครลอสแอนเจลิสจัดงาน Flavors of ASEAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 686 view
0W7A2807
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา เปิดบ้านพักต้อนรับตัวแทนสื่อโทรทัศน์และ social media influencer นานาชาติ เข้าร่วมชมการสาธิตทำอาหารเมนูดังของชาติอาเซียน ได้แก่ ยำกุ้งจากเมียนมา ข้าวซอยไก่จากไทย แกงเนื้อเรนดังจากอินโดนีเซีย ก๋วยเตี๋ยวผัดปีนังจากมาเลเซีย รวมมิตรฮาโลฮาโลจากฟิลิปปินส์ โดยในโอกาสนี้ นางสิริกมลฯ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และย้ำถึงความสำคัญของอาหารและวัฒนธรรมการกินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ นาง Anil Fahriza Adenan กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครลอสแอนเจลิส ในฐานะประธานสมาคมสตรีอาเซียนฯ ในปีนี้ ยังได้กล่าวถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารและวัฒนธรรมการกินของชาติอาเซียน ซึ่งมีทั้งความหลากหลายและคล้ายคลึงในเวลาเดียวกัน อันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นอาเซียนได้เป็นอย่างดี
 
งาน Flavors of ASEAN จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนต่อสาธารณชน ตลอดจนสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมสาธิตการทำอาหารอาเซียนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์และ influencer ที่มาร่วมงานอย่างดียิ่ง โดยภายหลังจากการสาธิต แขกผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คนได้ทดลองรับประทานอาหารเมนูดังของอาเซียนร่วมกันในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ