กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงพื้นที่เกาะ Maui เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยพิบัติไฟป่า

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงพื้นที่เกาะ Maui เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยพิบัติไฟป่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2566

| 1,003 view

379306497_719444120217484_1797929450801832542_n

 

เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงพื้นที่เกาะ Maui ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งพิเศษ ณ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เมือง Kahului เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารประจำตัว อาทิ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน หนังสือเดินทางทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ประสบภัยชาวไทยที่สูญเสียเอกสารในเหตุการณ์ไฟป่าซึ่งนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐฮาวาย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยไฟป่า พร้อมให้กำลังใจและมอบกล่องปันสุข บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแห้งและเครื่องปรุงรสแบบไทยให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
 
เหตุภัยพิบัติไฟป่าบนเกาะ Maui ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ใน 3 บริเวณ สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนในวงกว้างโดยเฉพาะที่เมือง Lahaina ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดบนฝั่งตะวันตกของเกาะ Maui โดยมีสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนและแห้งจัดในช่วงฤดูร้อน กอปรกับพายุลมแรงที่พัดกระหน่ำหลังเกิดเฮอร์ริเคน Dora ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้วรวมทั้งสิ้น 115 คน และยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 50 คน และมีชุมชนไทยที่ได้รับความเสียหายทางตรงโดยสูญเสียที่อยู่อาศัยและ/หรือธุรกิจ กว่า 30 ครัวเรือน
 
ในช่วงที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการ Work and Travel และชุมชนไทยที่สูญเสียเอกสารเดินทางและแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และในโอกาสกงสุลสัญจรครั้งพิเศษนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติที่ประสงค์จะหางานในรัฐอื่นเพื่อขยายโอกาสทางอาชีพให้แก่ชุมชนไทยในพื้นที่เกาะ Maui ต่อไปด้วย
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ