กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2567 ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา

กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2567 ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2567

| 333 view

1(5)

 

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2567 ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูสาสนกิจวิเทศ (บุญเนตร ขนฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดอลาสก้าญาณวราราม ในการสนับสนุนพื้นที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากกลุ่มอาสาสมัครในรัฐอะแลสกา

ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการและถวายเสื้อกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำวัดอยู่ ณ วัดธรรมภาวนา อลาสก้า และวัดอื่นๆ ในเมืองแองเคอเรจ อีกด้วย
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ณ อาคาร Yard เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถสำรองนัดหมายได้ทางเว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ