สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 385 view

292645825_10158589687900974_7122413951488787150_n

ด้วยระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด เพื่อให้บริการกับชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และเมืองใกล้เคียง โดยการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และพระมหาภูวดล ญาณเมธี (รักษาการเจ้าอาวาส) ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมฯ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครชุมชนไทยในในเขตเดนเวอร์เป็นอย่างดี ในด้านการคัดกรองเอกสารให้กับผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและ บัตรประจำตัวประชาชน โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 240 ราย บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 109 ราย และนิติกรณ์ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 350 ราย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการสามารถสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ https://thaiconsulatela.thaiembassy.org ไม่รับ walk-in (แต่ในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนจะใช้การ walk-in)
 
ทั้งนี้ โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.thaiembassy.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ