สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดอบรมเทคนิคมวยไทยแก่เจ้าหน้าที่กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดอบรมเทคนิคมวยไทยแก่เจ้าหน้าที่กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2565

| 856 view

1_1_1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับองค์กร WBC Muay Thai ได้จัดอบรมการใช้เทคนิคมวยไทยในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส ณ ศูนย์ฝึกอบรม Ahmanson Recruit Training Center กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส โดยมีครูคริสโตเฟอร์ อบอย (Christopher Aboy) อดีตเจ้าหน้าที่ Secret Service ของสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยและศิลปะการต่อสู้เป็นวิทยากรในการอบรม  

ในโอกาสดังกล่าว นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดการอบรม แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ศาสตร์มวยไทยให้แก่เจ้าหน้าที่กรมตำรวจนครลอสแอนเจลิส รวมทั้งยินดีที่ได้เห็นกระแสมวยไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรักการออกกำลังกาย และผู้สนใจในศาสตร์ด้านศิลปะการป้องกันตัวทั่วโลก ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามวยไทยจะได้มีโอกาสบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคตอันใกล้นี้

การจัดอบรมเทคนิคมวยไทยในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีจุดประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กร WBC Mauy Thai ในการจัดหาวิทยากรมืออาชีพที่มีความชำนาญในการใช้ศาสตร์มวยไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมาย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ