การจัดอบรม “ขายอาหารริมทางอย่างไรให้ถูกต้อง” (Thai Street Food Vendor Workshop)

การจัดอบรม “ขายอาหารริมทางอย่างไรให้ถูกต้อง” (Thai Street Food Vendor Workshop)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2566

| 856 view
3
 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center -Thai CDC) จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจขายอาหารในหัวข้อ “ขายอาหารริมทางอย่างไรให้ถูกต้อง” (Thai Street Food Vendor Workshop) โดยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดงานโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและถูกสุขลักษณะตามมาตราฐานของหน่วยงานรัฐแคลิฟอร์เนีย และส่งเสริมให้ชุมชนไทยประกอบธุรกิจขายอาหารอย่างถูกต้องแม้ว่าจะมีกฎระเบียบและขั้นตอนหลากหลายระดับ แต่เชื่อมั่นว่า หากชุมชนไทยสามารถสร้างมาตรฐานการขายอาหารริมทางได้ นอกจากจะช่วยให้ชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้แล้ว ยังจะสามารถนำไปสู่การทำอีเว้นต์หรืองานแฟร์ตลาดขายอาหารไทยได้ในอนาคตในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมนโยบาย Soft Power ด้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
คุณแชนซี มาทเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย กล่าวถึงภารกิจของศูนย์ฯ ว่า การให้คำปรึกษาและแนะนำการเปิดธุรกิจขายอาหารริมทางให้ถูกต้องในนครลอสแอนเจลิสเป็นภารกิจที่สำคัญ และศูนย์ฯ ยินดีต้อนรับชุมชนไทยเข้ามาปรึกษาแนวทางการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการยกระดับการขายอาหารไทยริมทางในชุมชนให้ถูกสุขลักษณและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย
 
การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ได้แก่ คุณอดุลย์ ดอเฮง และคุณพริษฐ์ เกษมศรี ที่ปรึกษาธุรกิจ
บรรยายในหัวข้อ
(1) “ใบอนุญาตขายอาหารที่ควรรู้” (Permit & License)
(2) การขายอาหารที่ปรุงสำเร็จจากบ้าน (Cottage Food)
(3) การขายอาหารในงานแฟร์และอีเวนต์ (Fair/Event Vendor)
และ (4) การขายอาหารริมทาง (Street Vendor)
และมีผู้แทนจากภาคเอกชน คุณพรเลิศ พงษ์สามารถ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดนัดกลางคืน @Siam Night Market ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมขายอาหารในตลาดหรืองานแฟร์
 
กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจขายอาหารริมทาง รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม (In person) จำนวน 60 คน และอบรมผ่าน FB Live จำนวน 55 คน
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย เบอร์โทรศัพท์ 323-468-2555

ทั้งนี้ สามารถชมคลิปย้อนหลังบรรยากาศการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวได้ที่
Facebook - (https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/696793425417653/)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ