สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CAMTC) อนุมัติในหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย จากประเทศไทยประกอบการยื่นขอใบประกอบอาชีพนวดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CAMTC) อนุมัติในหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย จากประเทศไทยประกอบการยื่นขอใบประกอบอาชีพนวดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 3,384 view

34044

สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CAMTC) อนุมัติในหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย

จากประเทศไทยประกอบการยื่นขอใบประกอบอาชีพนวดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมด้วยนางเจริญพร แฮ็คเกอร์ นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Massage Therapy Council: CAMTC) ณ เมือง Santa Cruz รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวาระการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและกระบวนการในการประเมินการศึกษาสำหรับหลักสูตรนวดจากนอกสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมา CAMTC ได้อนุมัติให้เพียงหลักสูตรการเรียนการสอนนวดที่จัดขึ้นภายในสหรัฐฯ และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้น โดยไทยได้พยายามผลักดันให้ CAMTC อนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอนในไทยมากว่า 15 ปี

          สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมฯ ได้นำเสนอถึงประวัติความเป็นมาของการนวดไทย การกำกับดูแลการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดไทย หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพนวดในไทยโดยเน้นย้ำว่าหลักสูตรการฝึกอบรมของไทยมีความจริงจังตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ไม่น้อยไปกว่าของสหรัฐฯ การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและทบทวนทักษะของสมาคมฯ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งได้จัดสาธิตการนวดโดยสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นแชมป์นวดไทยในสหรัฐฯ ด้วย หลังจากที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอของไทย รวมทั้งความเห็นและคำถามจากผู้แทนภาคประชาชนและกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศบราซิล สหราชอาณาจักร และไทย สามารถใช้วุฒิการศึกษามายื่นประกอบการขอใบอนุญาตประกอบอาชีพที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้ โดย CAMTC จะตั้งกลไกในการพิจารณารายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณารับรองสถาบันการฝึกอบรมจากประเทศต่าง ๆ ต่อไป

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอขอบคุณสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงาน เตรียมการ และการนำเสนอ จนนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ