สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ UCLA จัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ UCLA จัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

| 703 view
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับภาควิชามนุษยดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัย UCLA จัดงานแสดงนาฏศิลป์ Thai Cultural Night ณ โรงละคร Schoenberg Hall ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐ โดยมีแขกจากคณะกงสุลต่างประเทศประจำนครลอสแอนเจลิส กลุ่มมิตรของประเทศไทย และประชาชนทั่วไปร่วมชมการแสดงกว่า 400 คน
 
นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยในหลายโอกาส และการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระหว่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสานต่อไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน นวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การแสดงนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ยังเป็นสะพานเชื่อมประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย
 
โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ต่อฯ ได้กล่าวขอบคุณภาควิชามนุษยดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัย UCLA สำหรับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดงาน รวมทั้งคณะนักแสดงและนักดนตรีจากสำนักสังคีตศิลป์ กรมศิลปากร ที่เดินทางจากประเทศไทยมาเพื่อการแสดงในครั้งนี้ ตลอดจนนักแสดงและนักดนตรีจากชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสที่ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมการแสดงด้วย
การแสดงนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ นำเสนอความสง่างามของโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง และตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ตลอดจนอัตลักษณ์นาฏศิลป์พื้นบ้านของไทยทั้งสี่ภาคซึ่งมีทั้งความอ่อนช้อย สวยงาม และสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ