การอบรม "Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร...ให้ปัง! เด็กฟังแล้วสนุก!" จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

การอบรม "Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร...ให้ปัง! เด็กฟังแล้วสนุก!" จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 1,042 view

09 Cer_รวม  

การอบรม "Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร...ให้ปัง! เด็กฟังแล้วสนุก!" จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรม "Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร...ให้ปัง! เด็กฟังแล้วสนุก!" ให้แก่ครูอาสาสมัคร โดยมีนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวเปิดงานใจความว่าวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีทุกคนร่วมเป็นครูอาสาในสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น และกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ จะมุ้งเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการสอนของครูอาสา รวมทั้งเทคนิคการใช้ประโยชน์จากหนังสือเรียนภาษาไทย กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการเรียนการสอนภาษาไทย และหวังว่า หลังจากการอบรมในครั้งนี้ ชุมชนเราจะมีครูอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีโรงเรียนสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้นด้วย

        หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย (1) “ปัญหาที่พบจากการสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในต่างแดน การจัดชั้นเรียน (บริหารโรงเรียน) และการหาครูอาสาสมัคร” (2) “หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลหลังการสอน” โดยบรรยากาศการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ ตามเทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์สาลี่ฯ อย่างสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือปรับใช้กับนักเรียน หรือบุตรหลานเพื่อให้เข้าใจง่ายและเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาไทยไม่เพียงแต่เรียนภาษาไทยเท่านั้น แต่สอดแทรกการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางสังคมได้อีกด้วย

        อาจารย์สาลี่ฯ เน้นหลักการสอนภาษาไทย 3 ข้อได้แก่ (1) สอนอะไร (2) สอนอย่างไร (3) เด็กเรียนรู้ได้อย่างไรกิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนไทยเข้าแข็งของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ปกครองและครูอาสา นำไปปรับใช้สอนนักเรียน หรือบุตรหลาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงภาษาไทยมากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม (In person) จำนวน 25 คน

        สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน มา ณ ที่นี้ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม สามารถติดตามชมคลิปวิดิโอการอบรมฯ ได้ที่ช่อง Youtube “กงสุลแอลเอ” ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

นอกจากกิจกรรม work shop ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไปจัดกิจกรรมในห้องเรียนกับนักเรียนและพบผู้ปกครองตามโรงเรียน/วัดต่าง ๆ ดังนี้

  1. วัดไทยลอสแอนเจลิส เมืองนอร์ทฮอลิวูลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย    ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
  2. วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต รัฐแคลิฟอร์เนีย    ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.45 - 12.00 น.
  3. คริสจักรไทยมิชชั่น เมืองลอสอาลามิโตส รัฐแคลิฟอร์เนีย    ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
  4. วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย    ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  5. วัดอตัมมยาตาราม เมืองวูดด์อินวิลล์ รัฐวอชิงตัน    ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
ทั้งนี้ สามารถชมคลิปย้อนหลังบรรยากาศการอบรมการสอนภาษาไทยในหัวข้อดังกล่าวได้ที่
Facebook - (https://www.facebook.com/thaiconsulatela/)
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ