กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายชื่อถนน “วิชา รัตนภักดี” ณ นครซานฟรานซิสโก

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายชื่อถนน “วิชา รัตนภักดี” ณ นครซานฟรานซิสโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 1,225 view
307209149_472118264950072_3968844481507948797_n
 
กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายชื่อถนน “วิชา รัตนภักดี” ณ นครซานฟรานซิสโก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อถนน “วิชา รัตนภักดี” ณ นครซานฟรานซิสโกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายวิชา รัตนภักดี คนไทยที่ถูกฆาตกรรมเมื่อต้นปี 2564 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และภาคประชาสังคมชาวเอเชียของนครซานฟรานซิสโกจำนวนหลายองค์กรเข้าร่วม เช่น นาย David Chiu อัยการนครซานฟรานซิสโก (SF City Attorney) นาง Catherine Stefani ผู้บริหารระดับสูงของนครซานฟรานซิสโก (SF City Supervisor)
นาย Daniel Dae Kim ดารานักแสดง ผู้กำกับ และนักเคลื่อนไหว และนาง Amanda Ngoc Nguyen นักเคลื่อนไหวสิทธิสตรี เป็นต้น
 
ผู้แทนขององค์กรต่าง ๆ ต่างกล่าวแสดงความแสดงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวรัตนภักดี และยกย่องว่า ความเข้มแข็งและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างไม่ย่อท้อของครอบครัวรัตนภักดี เป็นจุดเริ่มต้นและก้าวย่างที่สำคัญของการรวมตัวของชุมชนชาวเอเชียเพื่อต่อต้านความรุนแรงและอาชญากรรมต่อชาวเอเชียในสหรัฐฯ
 
กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีเปิดป้ายถนนว่า ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและสร้างคุณูปการต่อสังคมอเมริกันมาหลายชั่วอายุคน การใช้ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมต่อเชื้อชาติใดก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ขัดกับสิทธิและเสรีภาพ และความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐของนครซานฟรานซิสโกที่ได้ออกมาส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมอเมริกันวงกว้าง
 
กิจกรรมครั้งนี้มีสื่อมวลชน องค์กร และภาคประชาสังคมชาวเอเชียเข้าร่วมจำนวนหลากหลายองค์กร และเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรวมพลังและจุดยืนในหมู่ชาวเอเชียเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงและความเกลียดชังต่อชาวเอเชีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ