วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2566

| 2,358 view

คลังข้อมูลเพื่อชุมชน

ข้อมูลเพื่อชุมชน

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา
  •  เอกสารประกอบงานอบรม “ขายอาหารริมทางอย่างไรให้ถูกต้อง”
  •  Street food Vendor workshop presentation
  •  (Download PDF file)
Oct-20_สรุปเนื้อหาการบรรยาย_1
  •  สรุปขั้นตอนการขอ Permits ต่างๆ เพื่อประกอบธุรกิจในนครลอสแอนเจลิส (Download file)