การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2566

| 23,289 view

การขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา คือ

1. แคลิฟอร์เนีย  2. โคโลราโด      3. เนวาดา       4. นิวเม็กซิโก    5. มอนทานา    6. ยูทาห์     7. วอชิงตัน
8. ไวโอมิง         9. อะแลสกา     10. แอริโซนา   11. ออริกอน     12. ไอดาโฮ     13. ฮาวาย 
(รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)


การทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป - บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) 

การเตรียมเอกสาร - โปรดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวประชาชน  
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 
3. ใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย กรณีหนังสือเดินทางหาย 
4. แสตมป์ รูปแบบ Great Smoky Mountains Stamp ราคา $28.75 จำนวน 1 ดวง ดังภาพ  

     stamp_2875  
    
5. ค่าธรรมเนียม รับเฉพาะ Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 
    5.1 หนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าธรรมเนียม = $37   
    5.2 หนังสือเดินทาง 10 ปี ค่าธรรมเนียม = $55

          ตัวอย่างการเตรียม ซอง + Stamp + Money Order ตามภาพด้านล่างสุด 


ขั้นตอนการรับบริการ 

1. เตรียมเอกสารในข้อ 1-3 ด้านบนให้เรียบร้อย 
2. กรอกคำร้องนัดหมายทำหนังสือเดินทาง: Online คลิกที่นี่  or  rtaImage

3. อัพโหลดเอกสารในข้อ 1-3 ที่เกี่ยวข้อง Online 

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูล Online  

5. เมื่อเอกสารครบถ้วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งอีเมลยืนยัน  

6. เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน "อนุมติคำร้อง" ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารในภาพด้านบน  

7. ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ ม่านตา และถ่ายภาพ ลงในหนังสือเดินทาง
    - โปรดเข้ารับบริการตาม วัน - เวลา นัดหมาย
    - โปรดมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัด 15 นาที
    - "กรุณางดใส่คอนแทคเลนส์สี" ในวันที่ทำหนังสือเดินทาง 

8. สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียม
    8.1 ซองส่งกลับ โดยให้ใช้เป็น Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐ (USPS) 
    8.2 ใบจ่าหน้าซองให้บริการที่สถานกงสุลใหญ่ 
          โปรดกรอกใบที่อยู่ของท่านบนใบจ่าหน้าซองให้ชัดเจน และติดแสตมป์ที่เตรียมมาบนซองส่งกลับให้เรียบร้อย 

           ตัวอย่างการเตรียมซอง และ Stamp ตามภาพด้านล่าง / 

          "สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย และกรณีที่ USPS ขึ้นราคาไปรษณีย์ ผู้ร้องจักต้องรับผิดชอบค่าแสตมป์ที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วย"

9. เจ้าหน้าที่จะเชิญ เก็บข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ + ม่านตา) และชำระค่าธรรมเนียม 


10. การดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทาง
      - จัดส่งทาง "ไปรษณีย์" เท่านั้น 
      - ระยะเวลาดำเนินการ 4-6 สัปดาห์ 

11. ชื่อ - นามสกุล ในหนังสือเดินทาง จะเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย 
      กรณีต้องการให้นามสกุล เป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า ต้องดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน 

12. กรณี ขอหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศ โดยยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถขอหนังสือเดินทาง 5 ปี เท่านั้น 
      เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะ) ได้ดำเนินการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้ว จึงสามารถขอหนังสือเดินทาง 10 ปี ได้ 


ข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อ LINE@ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย add Line คลิกที่นี่ ->  line-add-friend  



---------------------

 

6._ซองแข็ง info_-_5._Money_order


KS/6/12/23