กงสุลใหญ่ฯ มอบเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็ม “ยุวทูต” แก่เยาวชน

กงสุลใหญ่ฯ มอบเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็ม “ยุวทูต” แก่เยาวชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 172 view

297016561_10158625654905974_8538450226732528826_n

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก “ยุวทูต” ให้แก่เยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลในการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในโครงการ “รู้รักษ์ไทย” ประจำปี 2565 จำนวน 2 คน ได้แก่
 
(1) เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ นิลตะสุวรรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการพูด และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการคัดลายมือ ระดับชั้นปีที่ 4-6
 
(2) เด็กหญิงไอเรศ ฟอราสติเอรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการอ่าน ระดับชั้นปีที่ 4-6
 
โครงการ “รู้รักษ์ไทย” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ ให้รู้รักภาษาและวัฒนธรรมไทย และผูกพันกับชุมชนไทย ตลอดจนเป็น “ยุวทูต” เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในอนาคต
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ