กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมบันทึกรายการ "เก้าอี้รับแขก"

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมบันทึกรายการ "เก้าอี้รับแขก"

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 316 view

296352438_10158627573630974_8843448978695750332_n

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมบันทึกรายการ "เก้าอี้รับแขก" ร่วมกับนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ และนางจีน่า ปรีชา ผู้แทนคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ณ สถานี SiamTown US เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ไทยทาวน์
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ต่อฯ ได้มอบเช็คเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาล ในนามกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้แก่ผู้แทนคณะกรรมการฯ ด้วย
งานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล เป็นงานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ศักยภาพและพลังความสามัคคีของชุมชนไทยในพื้นที่ในการร่วมมือและประสานงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยงานเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในพื้นที่เขตไทยทาวน์ บนถนน Hollywood ระหว่างถนน Western และถนน Normandie มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและ soft power ของไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอาหารและสินค้าไทย การแสดงทางวัฒนธรรมไทย และมวยไทยด้วย
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 15 อย่างทั่วกัน มา ณ ที่นี้
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ