กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยือนนครซานฟรานซิสโก

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยือนนครซานฟรานซิสโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2565

| 1,309 view

1

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยือนนครซานฟรานซิสโก

******************************

เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางเยือนนครซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย

******************************

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสุสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดพุทธานุสรณ์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล การปล่อยนก การบรรเลงดนตรีไทย ตลอดจนการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนไทยด้วย

******************************

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คลีย์ รวมทั้งได้พบปะกับผู้แทนชุมชนไทยเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกงสุลอีกด้วย

******************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ