สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร (พิเศษ) ณ บ้านพักผู้สูงอายุ  Palm Village Senior Housing  เมืองซันวัลเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร (พิเศษ) ณ บ้านพักผู้สูงอายุ  Palm Village Senior Housing  เมืองซันวัลเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2565

| 965 view

7

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร (พิเศษ) ณ บ้านพักผู้สูงอายุ  Palm Village Senior Housing  เมืองซันวัลเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร Thai Community Development Center (Thai CDC) ร่วมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุชาวไทยที่ประสงค์จะทำ
บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สูงอายุเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 26 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 14 รายการ รวมให้บริการทั้งสิ้น 40 รายการ ทั้งนี้ บ้านพักดังกล่าว
มีผู้สูงอายุชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนกว่า 120 คน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยกงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์
ได้เชิญผู้สูงอายุสรงน้ำพระและได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในบ้านพักเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการและการรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะมาถึงในวันที่ 13 เมษายน 2565 นอกจากนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ร่วมเข้ารับบริการกงสุลสัญจรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลด้านต่าง ๆ อาทิ งานบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร และการเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ