กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 703 view
    LINE_ALBUM_Las_vegas_240201_1
 
    เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
 
    พระมหาอนันต์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม สนับสนุนพื้นที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มอาสาสมัครในรัฐเนวาดาตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วันในการให้บริการ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 289 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 169 รายการ รวมทั้งสิ้น 458 รายการ
 
    ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อให้คำแนะนำด้านกงสุล โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัญชาติและนิติกรณ์ และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ Thai Select ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทราบกันถ้วนหน้า บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่น มีผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธร้านอาหาร/ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีคนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
    ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2567 ณ วัดไทยพิศาลบุตร (วัดพระแก้ว) เมืองฟินิกส์ รัฐแอริโซนา ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว และการให้บริการกงสุลด้านอื่น สามารถสำรองนัดหมายได้ทางเว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ