สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผลักดันนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เชิญภาคเอกชนร่วมการประชุมทีมประเทศไทยพลัส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผลักดันนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เชิญภาคเอกชนร่วมการประชุมทีมประเทศไทยพลัส

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 11,299 view

S__31236125_0_0

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผลักดันนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเชิญภาคเอกชนร่วมการประชุมทีมประเทศไทยพลัส

 

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานจัดการประชุมทีมประเทศไทยพลัส หรือ Team Thailand Plus ซึ่งเป็นการขานรับต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของรัฐบาลในการให้หน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศประสานหารือเพื่อให้การสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยในการประชุมครั้งแรกสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนจากภาคอาหาร สินค้าเกษตรและวัสดุก่อสร้างจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ภูมิภาคอเมริกาเหนือ บริษัท SCG International ประจำสหรัฐอเมริกา บริษัท Taste Nirvana บริษัท DP Produce Inc บริษัท N.T.W. Import & Export (USA) Inc. รวมทั้งผู้แทนจากสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย

          โดยที่ประชุม Team Thailand Plus ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการไทยและนโยบายที่แต่ละส่วนราชการต้องการผลักดัน และผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทรวมทั้งประเด็นที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือที่ภาครัฐและภาคเอกชนในแคลิฟอร์เนียจะสามารถดำเนินร่วมกันเพื่อผลักดันสินค้าและธุรกิจไทย รวมทั้งได้ชี้ช่องทางสินค้าศักยภาพที่ประเทศไทยสามารถผลักดันได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ