นายกสภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิสเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตัวและทีมงานบริหารไทยทาวน์ชุดใหม่

นายกสภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิสเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตัวและทีมงานบริหารไทยทาวน์ชุดใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 763 view

S__17695051

 

นายกสภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิสเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตัวและทีมงานบริหารไทยทาวน์ชุดใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้ต้อนรับนายโอภาส มะลิพันธุ์ นายกสภาไทยทาวน์ และคณะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งนายกสภาไทยทาวน์คนใหม่ โดยนายโอภาสฯ ได้แนะนำทีมงานบริหารสภาไทยทาวน์ชุดใหม่ รวมทั้งแจ้งแผนงาน/นโยบายที่จะดำเนินการซึ่งเน้นการสร้างไทยทาวน์ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ และสร้างความสามัคคี รวมทั้งจะเชิญชวนภาคธุรกิจให้เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยทาวน์มากขึ้น

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อนายกสภาไทยทาวน์คนใหม่ และแสดงความยินดีที่สภาไทยทาวน์มีแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชนไทยในไทยทาวน์ และได้เสนอให้นายกสภาไทยทาวน์คนใหม่ลงพื้นที่ทำความรู้จักกับร้านค้าในไทยทาวน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และรับทราบถึงปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และเพื่อประโยชน์ในการขอความร่วมมือจากร้านค้าและชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านี้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาไทยทาวน์มากขึ้น และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาไทยทาวน์ต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แนะนำกงสุลท่านใหม่ที่มาประจำการ ได้แก่ กงสุลชนะ เมี้ยนเจริญ ดูแลงานด้านสารนิเทศน์และวัฒนธรรม และกงสุลภาวัสส์ เรืองวิชาธร ดูแลงานด้านกงสุล ทั้งนี้ กงสุลพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชน เข้าร่วมการหารือด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ