กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของนายวิชา รัตนภักดี

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของนายวิชา รัตนภักดี

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 576 view

S__50905095_0_-_Copy

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของนายวิชา รัตนภักดี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของนายวิชา รัตนภักดี ชาวไทยในซานฟรานซิสโกซึ่งถูกทำร้ายเสียชีวิตเมื่อปี 2564 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมเข้าร่วมงาน
กิจกรรมนี้นอกจากนี้จะจัดขึ้นเพื่อรำลึกนายวิชาฯ แล้ว ยังรำลึกถึงชาวเอเชียที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายในช่วงที่ผ่านมา และเป็นการแสดงพลังการรวมตัวของชาวเอเชียเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายวิชาฯ และชาวเอเชียที่ถูกทำร้ายดังกล่าว รวมทั้งแสดงการพลังต่อต้านการเหยียดชาวเอเชีย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ