กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ต้อนรับเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 ครั้งที่ 25

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ต้อนรับเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 ครั้งที่ 25

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 401 view

S__35987468

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับเยาวชนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอานาฮาม รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งกล่าวอวยพรให้ตัวแทนประเทศไทยทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน อันจะสร้างความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนของประเทศให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปด้วย

WCOPA เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันการแสดงความสามารถด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเวทีการคัดเลือกจากตัวแทนของ WCOPA ใน 76 ประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกเยาวชนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้วเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ เช่น การขับร้อง การแสดง การเต้น การเดินแบบ และดนตรี นอกจากนี้ ในปีนี้ทีมประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันขบวนพาเหรดชุดประจำชาติ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ของเยาวชนไทยอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ