กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 212 view

S__36339727

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดโดยชุมชนชาวไทยในนครซานดิเอโกและเมืองใกล้เคียง โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก “ยุวทูต” ให้แก่นักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในโครงการ “รู้รักษ์ไทย” ประจำปี 2565” จำนวน 8 คน โดยเด็กหญิงเอมมิลี่ พิมรดา ฟิชเชอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นปีที่ 4 - 6 และเด็กชายจิ้นซี ไรวินทร์ เหลียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการพูด ระดับชั้นปีที่ 4 - 6

ในช่วงสุดท้ายกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนและองค์กรไทยต่าง ๆ อาทิ สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก สมาคมไทยแห่งซานดิเอโก้เค้าน์ตี้ และสมาคมหอการค้าอเมริกา-ไทย ซานดิเอโก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ